Olika märkningar


P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.


CE-märket är ett krav på alla fönster och dörrar inom EU. Alla producenter ska märka sina produkter med CEmärket. Produkter som har detta märket är tillverkade och testade enligt gällande europeisk standard.


Svanenmärkning
Vår energiförbrukning påverkar klimatet. Svanenmärkta produkter är tillverkade med minsta möjliga energi och utsläpp av växthusgaser. Det ställs krav på bland annat utvinningen av råvaror, produktion, energieffektivitet, kemikalieanvändning och möjlighet till återvinning. www.svanen.se


NTRB

NTech serien är impregnerad i enlighet med klass B, som utgår från den europeiska standarden NS -EN 351-1 klass P5. Därmed förlänger vi virkets livslängd och förebygger angrepp av svamp och röta. Virket blir också mer formstabilt. Vi värnar om miljön och följer utsläppsreglerna för flyktiga organiska föroreningar (VOC).


PEFC

NorDan är certifierat enligt den internationellt välkända organisationen PEFC, the Programme for the Endosement of Forest Certification. Detta verifierar att det virke som används till NorDans fönster och dörrar kommer från skogsbruk som bedriver en miljövänlig och hållbar utveckling. www.pefc.org


NS-EN ISO 9001

NorDan AS har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 1991. Vi anser att detta varit ett viktigt verktyg för att tillfredställa kraven på kvalitetsstyrning i vår verksamhet. Detta säkerställer att vi levererar avtalad kvalitet utifrån kundens, NDVK´s och våra egna dokument.


Secured by Design

Produkter med detta märke är testade och godkända enligt mycket stränga säkerhets och kvalitetskrav från Association of Chief Police Officers i UK (ACPO), och är mycket motståndskraftiga när det gäller inbrott. Utvalda standard produkter ut NorDan´s sortiment har detta märke.

NTech Lågenergi 0.9
Träfönster eller aluminiumbeklädda träfönster och fönsterdörrar. Detta är vårt standard fönster. U-värde 0,9 W/m2K


Norlux standard | 0,9 Energiklass A |
U värdet beräknat med Therm enligt NS-EN ISO 12567-1:1230 x 1480 mm. Beräkning av U-värdet är utförd enligt NS-EN 10077-1, 10077-2 och programmet ”Therm”.U-värdet i centrum av glaset är beräknat enligt NS-EN 673. Beräkningsmetoden är kvalitetssäkrad av SINTEF Byggforsk.
0,9 (klass A), 1.0 (klass B), 1.1 (klass C), 1.2 (klass D), 1.3 (klass E), 1.4 (klass F), 1.5 (klass G)


Vad är ett antifogglas?

Låga U-värden utan kondens. AGC Antifog är ett tillval till Norlux villaserien. *4E+16G+4+16G+E4 – 44/0,58/63/44. Glaset blir ca 9% mörkare. Se gärna filmen om AGC AntiFog nedan.

http://www.agc-glass.eu/en